Uslovi refundacije

Ukoliko eventualno odustanete ili ne dobijete vizu

1) Ukoliko student raskine ugovor pre izlaska na razgovor za dobijanje posla, agencija zadržava 9000 RSD - troškovi prijave.

2) Ukoliko student raskine ugovor nakon izlaska na razgovor za posao, a pre izlaska na viziranje, agencija zadržava $500 i dinarski deo troškova prijave.

3) U slučaju da zahtev studenta za izdavanje J-1 vize bude odbijen od strane Konzulata SAD i ukoliko student ispunjava dole navedene uslove, studentu se vraćaju celokupno uplaćena sredstva, izuzev troškova obrade zahteva za vizu koji je uplaćen Konzulatu SAD- a ($160), kao i prijave na program u iznosu od 9000 RSD. Odmah nakon viziranja, učesnik je dužan da dostavi odbijenicu ambasade SAD, originalni formular DS-2019 i pasoš na uvid kako bi ostvario pravo na refundaciju troškova programa.

Uslovi:

- Student je prvi put upisan u tekuću školsku godinu bez bilo kakvog ranijeg pauziranja ili obnavljanja bilo koje godine.

- Student nije u statusu brucoša i nije na master, specijalističkim ili doktorskim studijama.

- Student nije ranije menjao fakultet ili prethodno završio drugi fakultet.

- Student ima zadovoljavajuće znanje engleskog jezika.

- Student ima položeno minimum 2 ispita u januarsko-februarkom roku iz tekuće godine i nema zaostale ispite iz minimum 2 godine unazad u odnosu na tekuću školsku godinu.

- Student ne sme imati rodbinu sa ilegalnom statusom u Americi. Ovo se pogotovu odnosi na osobe ostale preko Work and Travel programa, bilo da su sa ilegalnim ili legalnim statusom. Ukoliko student da netačnu informaciju, a Konzul ustanovi suprotno, student gubi pravo na povraćaj celokupno uplaćenih sredstava.

- Student nije bio odbijan ni za jedan tip američke vize.

U slučaju da student ne ispunjava gore navedene uslove, u slučaju odbijanja kandidata na viziranju agencija zadržava $270 i troškove prijave 9000 RSD. Takođe, ambasada SAD ne refundira troškove izlaska na viziranje ($160).

4) Ukoliko student raskine ugovor nakon dobijanja vize, novac uplaćen za program se ne refundira ni po kojem osnovu.

5) Ukoliko se ustanovi da se učesnik lažno predstavljao, prikazivao lažna dokumenta, ili na bilo koji drugi način svesno davao netačne podatke, informacije ili dokumenta, ugovor se raskida, te se zadržava sav uplaćen novac, bez prava na refundaciju.


Uplaćena sredstva se vraćaju po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan povraćaja. Ukoliko postoji razlika u visini kursa na dan povraćaja u odnosu na dan uplate, pružalac usluga ne odgovara za nastalu promenu.