Potrebni dokumenti

Koje dokumente morate dostaviti agenciji?

Nakon prijave na Work and Travel potrebno je u što kraćem roku dostaviti sledeće dokumente:

1. Potvrda sa fakulteta o redovnom studiranju za školsku godinu 2019/2020. Osnovni uslov da bi student bio primljen na program je da je prvi put upisao tekuću godinu, tj. da nije u obnovljenoj godini ili apsolvent.

2. Potvrda iz suda ili MUP- a da student nije osuđivan.

3. Pasoš na uvid. Ukoliko je student već bio na programu posebno naglasiti.

4. Dve fotografije u formatu 5x5 za viziranje u fizičkom i elektronskom obliku. Prilikom slikanja je potrebno skinuti naočare. Pozadina bi trebalo da bude bela ili neka svetlija boja, a student uredan. Oči treba da budu širom otvorene, a zabranjeno je nositi šešir ili slušalice za muziku. Takođe je poželjno da muškarci budu uredno obrijani. Ukoliko se drastično promeni izgled studenta u međuvremenu potrebno je dostaviti nove fotografije koje odražavaju trenutni izgled.

5. Popunjena forma CV-a na engleskom jeziku u word dokumentu. Pored toga potrebno je dostaviti i nekoliko neformalnih slika, takođe za potrebe CV- a.

6. Popunjena aplikacija za viziranje sa ličnim podacima.