Koraci prijavljivanja

Koje korake prolazite do polaska u Ameriku?

Procedura od prijave pa do odlaska u SAD podrazumeva: