Cene programa

Koliko košta program i šta sve ulazi u cenu?

Full program, Casino program, Self program

Pod FULL programom se podrazumeva kompletna usluga od strane agencije. Ovo se najviše odnosi na pronalaženje posla i pribavljanje potrebnih dokumenata za izlazak studenta na viziranje. U svakom trenutku student može biti prijavljen sa svojim CV- em na tri ponude po želji. Ukoliko je neki poslodavac zainteresovan, zakazaće skype interview na kojem je student dužan da se pojavi. Ukoliko su obe strane zadovoljne, pristupa se potpisivanju radne ponude. Poslovi koji su u ponudi mogu ali ne moraju da imaju obezbeđen smeštaj. Ukoliko nemaju, agencija može da pomogne studentu u pronalaženju sopstvenog smeštaja. Poslovi su sezonskog karaktera i podrazumevaju rad u hotelima, restoranima, prodavnicama, bazenima, zabavnim parkovima. Uglavnom je reč o manjim turističkim mestima u kojima postoji povećana potreba za radnom snagom u letnjim mesecima.

CASINO program predstavlja letnji Work and Travel program u kome studenti dobijaju posao u nekom od ekskluzivnih kazina. Uslovi za učešće, kao i potrebna dokumentacija, identični su kao kod standardnog Work and Travel programa. Specifičnost ovog programa je da se poslovi nude samo u kazinima sa kojima je agencija u vezi posredstvom partnera iz Amerike. Po pravilima Sponzorskih agencija, učesnicima programa nije dozvoljen rad direktno u salama za kockanje, ali jeste u pomoćnim objektima koji se nalaze u sklopu kompleksa poput hotela, bazena, restorana, barova, fitness i wellness centara. Gradovi: Escondido, Primm Valley, Reno, Lake Tahoe, Atlantic City, Mohegan Sun. CENA OVOG PROGRAMA JE $1525 i prijava 9000 RSD.

SELF program je opcija u kojoj učesnik sam pronalazi posao. Ova opcija programa je pre svega namenjena studentima koji su već učestvovali na programu ili onima koji imaju dobre kontakte u SAD. Student je dužan da prosledi agenciji popunjenu i potpisanu radnu ponudu od strane poslodavca. Agencija je onda zadužena za izradu aplikacije za sponzora i pribavljanje DS - 2019 obrasca, izradu aplikacije za viziranje i zakazivanje termina za razgovor u ambasadi. Prilikom nalaženja poslova morate voditi računa da se on ne nalazi na listi zabranjenih poslova koju možete preuzeti ovde.

Full program uključuje:

 • Obradu dokumentacije i prevod na engleski jezik
 • Izrada aplikacije zaposlenog studenta i slanje sponzorskoj agenciji na odobravanje
 • Preuzimanje obrasca DS-2019 od sponzorske agencije koji Vam omogućava izlazak na viziranje
 • Izrada aplikacije za viziranje, zakazivanje termina u ambasadi i savetovanje pred razgovor sa konzulom
 • 24/7 podršku i pomoć ovlašćenih sponzorskih agencija direktno u SAD
 • Pronalaženje i prijavljivanje na tri radne ponude u isto vreme
 • Pomoć pri pronalaženju smeštaja ukoliko u radnoj ponudi nije obezbeđen
 • Posredovanje u nabavci studentskih avio karata
 • Saveti prilikom sastavljanja CV-a i odabira poslova i destinacija
 • Časovi engleskog jezika kao priprema za razgovor sa poslodavcem i konzulom u ambasadi
 • Orijentacioni sastanak na kome se studenti detaljno pripremaju za put i dolazak u SAD
 • Zdravstveno osiguranje tokom trajanja radnog dela programa
 • SEVIS troškovi
 • 4g prepaid sim karticu

CENA PROGRAMA

$

1590

CENA UKLJUČUJE ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


PRIJAVA

RSD

9000

U cenu nije uključeno

 • Troškovi izlaska na viziranje (160 $ koji se plaćaju ambasadi)
 • Povratna avionska karta za SAD koja okvirno iznosi 500 evra

Self program uključuje:

 • Obradu dokumentacije i prevod na engleski jezik
 • 24/7 podršku i pomoć ovlašćenih sponzorskih agencija direktno u SAD
 • Zdravstveno osiguranje tokom trajanja radnog dela programa
 • Izrada aplikacije zaposlenog studenta i slanje sponzorskoj agenciji na odobravanje
 • Preuzimanje obrasca DS-2019 od sponzorske agencije,
 • Orijentacioni sastanak na kome se studenti detaljno pripremaju za put i dolazak u SAD
 • Izrada aplikacije za viziranje, zakazivanje termina u ambasadi i savetovanje pred razgovor sa konzulom,
 • Uplaćene SEVIS troškove
 • 4g prepaid sim karticu

CENA PROGRAMA

$

1099

CENA UKLJUČUJE ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


PRIJAVA

RSD

9000

U cenu nije uključeno

 • Troškovi izlaska na viziranje (160 $ koji se plaćaju ambasadi)
 • Povratnu avionsku kartu za SAD koja okvirno iznosi 500 evra