Uslovi refundacije

Ukoliko eventualno odustanete ili ne dobijete vizu

U procesu apliciranja na W&T program postoji više različitih etapa u kojima može doći do raskida ugovora, pa u skladu sa tim, postoje različiti uslovi refundacije uplaćenog novca:

1) Ukoliko student raskine ugovor pre dobijanja posla, agencija refundira uplaćen novac i zadržava $50 i dinarski deo troškova prijave.

2) Ukoliko student raskine ugovor nakon dobijanja posla, agencija refundira uplaćen novac i zadržava $300 i dinarski deo troškova prijave.

3) Ukoliko se ugovor raskine iz razloga odbijanja kandidata za dobijanje vize u ambasadi, agencija refundira uplaćen novac i zadržava $300 i dinarski deo troškova prijave. Nakon viziranja, učesnik je dužan da dostavi odbijenicu ambasade SAD, originalni formular DS-2019 i pasoš na uvid kako bi ostvario pravo na refundaciju troškova programa.

4) Ukoliko se ugovor raskine iz razloga odbijanja kandidata za dobijanje vize u ambasadi, a nije student prve godine i ispunjava ispod navedene specijalne uslove, refundira se uplaćen novac i zadržava $50 i dinarski deo troškova prijave.


Specijalni uslovi:

- da je redovno polagao ispite prethodnih 12 meseci i da nije obnavljao nijednu godinu na fakultetu,

- da nije pravio pauzu između završavanja srednje škole i upisivanja fakulteta,

- da je do sad studirao u kontinuitetu i nije pravio pauze između upisanih godina na fakultetu iz bilo kog razloga tj. završetek letnjeg semestra na osnovnim studijama mora da prati upisivanje u toku zimskog semestra (u tekućoj kalendarskoj godini), naredne fakultetske godine odnosno master, specijalističkih ili doktorskih studija,

- da ima minimum dva položena ispita iz tekuće školske godine,

- da nije prethodno upisivao drugi fakultet,

- da nije odbijan ni za jedan tip vize SAD-a u prošlosti,

- da nema rodbinu u SAD

- da je pohađao minimum 80% časova specijalnog kursa engleskog jezika u organizaciji agencije

5) Ukoliko student raskine ugovor nakon dobijanja vize, novac uplaćen za program se ne refundira ni po kojem osnovu.

6) Ukoliko se ustanovi da se učesnik lažno predstavljao, prikazivao lažna dokumenta, ili na bilo koji drugi način svesno davao netačne podatke, informacije ili dokumenta, ugovor se raskida, te se zadržava sav uplaćen novac, bez prava na refundaciju.


Refundacija uplaćenog novca vrši se po prodajnom kursu Banca Intesa na dan isplate, najkasnije do 30. septembra 2017. Godine.