Priprema za program

Kako možemo da Vam pomognemo da se što bolje pripremite?

Sastavljanje CV- a

Polazni korak učesnika u programu, svakako je kreiranje CV-a na engleskom jeziku. Najbitnija stavka predstavlja prethodno radno iskustvo, ali je relevantno samo ono koje je vezano za obavljanje sezonskih poslova, sličnih onim koje ćete obavljati u SAD. Svojim iskustvom, zaposleni će vam dati preporuke kako da na najbolji način predstavite sebe da biste pridobili pažnju menadžera na željenom poslu.

Razgovor sa poslodavcem

Poslodavci biraju studente na osnovu CV-a i zakazuju razgovore putem skype- a sa onima za koje su zainteresovani. Kao priprema za razgovor mogu da vam posluže časovi u školi jezika na kojima ćete biti u prilici da razgovarate na engleskom simulirajući razgovor za posao.

Orijentacioni sastanak

Svaki polaznik je u obavezi da prisustvuje prolećnom orijentacionom sastanku koji se održava sa ciljem da pomogne studentima da se što bolje pripreme za predstojeće obaveze. Detaljno će biti objašnjena prava i obaveze studenata pred odlazak, ali isto tako i po dolasku u SAD. Ovo je i odlična prilika za sve učesnike da se međusobno upoznaju, pogotovu za one koji su zaposleni kod istog poslodavca ili u istom mestu.

Viziranje

Poslednji i najvažniji korak predstavlja razgovor sa američkim konzulom u ambasadi u Beogradu. Posebna pažnja na časovima engleskog jezika posvećena je viziranju gde se sa profesorima prolaze najvažnija pitanja, kao i mogući odgovori. Svaki učesnik programa mora da bude sposoban da razgovara na engleskom jeziku o razlozima prijavljivanja na program, svojim studijama, poslu koji će obavljati u SAD, pravima koja poseduje kao student razmene, kao i o nekim ličnim pitanjima.