FAQ

Najčešća pitanja koja postavljaju studenti i odgovori

1. Šta je Work and Travel program?

Program Work & Travel USA je program kulturne razmene studenata iz celog sveta. Cilj programa je da stranim studentima omogući da za vreme letnjeg raspusta rade i žive u SAD, usavrše engleski jezik, putuju po SAD, upoznaju nove kulture i dožive jedno neponovljivo iskustvo. Radni deo programa traje 3- 4 meseca, a nakon toga učesnici programa mogu da putuju po SAD još mesec dana.

+ -

2. Može li na W&T program ići neko ko nije student ili neko ko je obnovio godinu ili je apsolvent?

Na program mogu ići samo studenti koji su po prvi put upisali tekuću godinu studija i koji redovno daju ispite. Studenti koji su u obnovljenoj godini ili oni koji su već jednom odslušali četvrtu godinu i postali apsolventi, nisu u mogućnosti da učestvuju u programu.

+ -

3. Do kad traje prijavljivanje na program?

Prijavljivanje studenata na program traje do ispunjavanja kvote. Studenti koji se ranije prijave imaju nekoliko pogodnosti: veći izbor poslova, duži vremenski period između rata za otplatu programa i niže avionske karte ukoliko se kupe unapred.

+ -

4. Koliko dugo mogu da ostanem na W&T programu ?

Prema uslovima koje propisuje američka vlada, moguće je ući u SAD i do mesec dana pre početka posla, odnosno boraviti do 30 dana nakon isteka radnog dela programa. Radni deo programa traje najmanje tri, a najviše četiri meseca. Međutim, kada sletite na aerodrom u SAD, službenik ima pravo da Vas vrati i pored dobijene vize, ukoliko ima neke sumnje u vezi sa Vašim boravkom u zemlji, tako da se preporučuje dolazak svega nekoliko dana pre početka posla naznačenog na DS- 2019 formularu. Kada je reč o napuštanju zemlje, situacija je drugačija jer je programom i predviđeno da imate jedan slobodan mesec za putovanje, tako da možete slobodno ostati do samog isteka roka za povratak u Srbiju.

+ -

5. Kada najranije mogu da odem na W&T program i da li mogu da biram termin odlaska??

Studenti iz Srbije mogu najranije 21. maja da krenu na program. Međutim, konkretan datum polaska u SAD zavisi od samog posla koji student odabere. Poslodavci u radnim ponudama naglašavaju datum početka posla. Prijavljivanjem na neku ponudu, podrazumeva se da je student saglasan sa datumima početka i završetka posla.

+ -

6. Da li mogu da biram posao i mesto u koje želim da odem i radim sa drugom/drugaricom?

Svaki student može da izabere tri ponude na koje želi da bude plasiran, tako da drugari treba da biraju iste radne ponude. Međutim, pravo poslodavca je da izabere radnike koje želi da zaposli tako da se u tom smislu ne može garantovati da će svi članovi društva biti primljeni kod istog poslodavca. Ipak, u praksi se u najvećem broju slučajeva desi da svi članovi društva budu primljeni na neki posao.

+ -

7. Da li imam obezbeđen smeštaj?

Na svakoj radnoj ponudi je istaknuto da li je obezbeđen smeštaj ili ne. U najvećem broju slučajeva pored konkretnog posla postoji i smeštaj koji poslodavac nudi na iznajmljivanje. Tu se uglavnom podrazumeva korišćenje sobe sa zajedničkim kupatilom za nekoliko ljudi. U situacijama kada smeštaj nije obuhvaćen radnom ponudom, student je obavezan da sam sebi pronađe, a agencija može da pomogne davanjem sugestija za sajtove za pretragu povoljnih, studentskih smeštaja.

+ -

8. Koja je cena smeštaja?

Cena smeštaja, kao i svuda u svetu, zavisi od nekoliko faktora: mesta u kome se nalazi, lokacije u samom mestu, kvadrature, broja osoba koje mogu da spavaju, broja osoba po jednom kupatilu i dr. U nekim slučajevima, smeštaj može biti i besplatan (ukoliko je posao u hotelu), ali sa druge strane, može i da košta preko 160 $ nedeljno, ako je reč o velikim gradovima ili ekskluzivnim odmaralištima. U manjim turističkim mestima, za koja se studenti najčešće odlučuju, cena je uglavnom 80-120 $ na nedeljnom nivou.

+ -

9. Koliko novca mogu da donesem sa programa?

Zarada se računa kao razlika između prihoda i troškova. Prihodi studenta zavise od satnice na izabranom poslu, od broja prekovremenih sati koji se u većini slučajeva računaju (regularan sat x 1.5), ali najviše od toga da li je student našao drugi posao. Troškovi se pre svega odnose na smeštaj i hranu, ali i na izlaske i način života koji vodite za vreme boravka. Takođe, količina novca koji ćete vratiti zavisi i od vaših planova za poslednji mesec u kome Vam nije dozvoljeno da radite.

+ -

10. Kako se prijavljujem za željeni posao?

Pretragom u bazi poslova na sajtu, student ima uvid u svakom trenutku u trenutnu ponudu poslova. Nakon sastavljanja CV- a na engleskom jeziku uz pomoć agencije, student se prijavljuje na tri željena posla. Ukoliko je neki poslodavac zainteresovan, on obično organizuje razgovor uživo putem skype- a da bi se lično uverio u nivo engleskog jezika potencijalnog radnika. Ako je zadovoljan, poslodavac šalje agenciji radnu ponudu.

+ -

11. Kada se dobija radna ponuda?

Nakon skype interview-a, poslodavac šalje agenciji radnu ponudu za studenta najkasnije 15 danaukoliko želi da ga zaposli. U radnoj ponudi su navedeni svi detalji vezani za posao. Ukoliko se student slaže sa navedenim uslovima, pristupa se potpisivanju radne ponude.

+ -

12. Šta je sponzorska agencija?

Sponzorska agencija (skraćeno sponzor) je organizacija ovlašćena od State Departmenta da odobri studentu W&T program, tj. da izda DS - 2019 obrazac. Da bi dobile dozvolu za rad, ove agencije prolaze niz provera od State Department- a. Sponzori sarađuju sa svojim partnerima (kao što je go2 America) širom sveta. Oni su odgovorni da vode računa o studentima tokom trajanja njihovog programa u SAD. Zbog toga su studenti u obavezi da im se barem jednom mesečno javljaju i da napišu kratak izveštaj o njihovom radu i kulturnim aktivnostima koje su realizovali. Svaka promena prebivališta u SAD, ovabezno mora da se javi sponzoru koji ima pravo u suprotnom da ukine program svakom studentu.

+ -

13. Šta je DS - 2019 formular?

DS – 2019 formular je najvažniji dokument za učesnike programa koji šalje sponzorska agencija iz SAD. Ovaj formular je potvrda da je kandidat primljen na program i predstavlja osnovni uslov za izlazak studenta na viziranje. Na njemu je ukratko opisan program razmene studenata, navedena sponzorska agencija koja je odgovorna za učesnike programa, kao i konkretan period u okviru koga student može da radi u SAD. Ovaj formular može da važi najviše 4 meseca u periodu između 21. maja i 1. Oktobra.

+ -

14. Šta ako izgubim DS – 2019 obrazac ?

Ukoliko je DS-2019 obrazac ukraden ili izgubljen, kandidat je u obavezi da odmah direktno obavesti svoju sponzorsku agenciju. Savetujemo da uvek uz sebe imate kopiju obrasca tokom boravka u SAD.

+ -

15. Koju američku vizu treba da dobijem za učešće na W&T programu?

Učesnici W&T programa dobijaju J-1 vizu (Exchange Visitor visa). To je neuseljenička američka viza koja omogućava međunarodnim studentima da uđu u SAD i učestvuju na programima razmene. Nakon perioda u kome radi, student ima rok za izlazak iz zemlje 30 dana. Taj period učesnici programa uglavnom iskoriste za putovanja i obilazak svih gradova i znamenitosti.

+ -

16. Kada se aplilcira za vizu?

Razgovor sa konzulom u američkoj ambasadi za dobijanje J1 vize se zakazuje tek po odobrenju programa (dobijanju DS2019 obrasca). Datum odlaska na razgovor je individualan za svakog studenta, ali prvi razgovori u ambasadi (za one koji su se najranije prijavili i dobili posao), obično se vezuju za kraj marta ili početak aprila.

+ -

17. Može li kandidat biti odbijen za J - 1 vizu ?

Konzul u američkoj ambasadi može da odbije studenta za dobijanje vize ukolko mu se učini da nije pogodan za program ili da ima nameru da ostane u SAD nakon završetka programa nelegalno. U tom slučaju vrši se refundacija novca prema otkaznim uslovima naznačenim u ugovoru. Neophodno je da se kompletna dokumentacija iz ambasade vrati u agenciju zajedno sa dokazom o odbijanju.

+ -

18. Šta je SEVIS?

SEVIS je informacioni sistem američke vlade koji prikuplja podatke o učesnicima programa kulturne razmene koji borave u SAD. Najkasnije 5 dana po ulasku u SAD svaki učesnik programa je u obavezi da se registruje na SEVIS popunjavanjem upitnika na sajtu sponzorske agencije. Ukoliko, tokom boravka u SAD, student promeni poslodavca, obavezno mora obavestiti sponzorsku agenciju kao i ponovo da se uloguje na SEVIS i dostavi nove podatke. U suprotnom, viza će mu biti ukinuta i moraće da se vrati kući pre vremena. Troškovi SEVIS- a iznose 35 USD i uključeni su u cenu programa.

+ -

19. Šta je dokument i – 94 ?

Dokumentom i – 94 registruje se ulazak i izlazak svake osobe iz SAD. Ranije je bio u papirnoj formi i popunjavao se na aerodromu, međutim sada se to vrši elektronskim putem gde službenici bezbednosne kontrole automatski prenose podatke u elektronsku bazu. Kopija i-94 može se pronaći i odštampati sa internet stranice https://i94.cbp.dhs.gov/ jep ga je i dalje neophodno pokazati prilikom podnošenja određenih zahteva (npr. za SSN ili vozačku dozvolu).

+ -

20. Šta je SOCIAL SECURITY NUMBER – SSN ?

Social Security Number (SSN) – socijalni broj moraju imati svi učesnici programa kako bi mogli legalno da rade u SAD. Apliciranje za dobijanje socijalnog broja, vrši se u lokalnoj kancelariji u mestu poslodavca.

+ -

21. Mogu li učesnici programa da koriste SNN sa prethodnog programa ?

Jednom dobijen socijalni broj važi doživotno tako da svaki naredni put kada odete u SAD sa studentskom J – 1 vizom, ne morate da vadite novi SSN.

+ -

22. Koji dokumenti su potrebni da za izdavanje SSN?

Prilikom dolaska u lokalnu kancelariju za izdavanje SSN- a, student mora dati na uvid:

1. Pasoš,

2. DS-2019 formular

3. I-94 formular,

4. Potpisanu radnu ponudu.

Najbliža kancelarija može se naći na web sajtu www.ssa.gov. U proseku je potrebno 15 radnih dana da bi se dobio socijalni broj i 15-20 dana za dobijanje kartice sa brojem.

+ -

23. Da li mogu da napustim posao koji mi je obezbedio sponzor programa?

Ukoliko ne postoji ozbiljan razlog da se promeni posao, sponzorska agencija neće odobriti promenu, te se može dogoditi da učesniku programa ukine vizu ukoliko napusti posao. U tom slučaju, student mora u novom roku da napusti SAD. U određenim okolnostima, student ima pravo da traži od sponzorske agencije da zameni posao, ali mora da dobije odobrenje za novi posao i tek tada može prestati sa poslom koji mu je obezbedio vizu.

+ -

24. Da li smem da radim dodatne poslove u toku trajanja W&T programa ?

J-1 viza omogućava nalaženje dodatnih poslova tokom trajanja DS – 2019 formulara, ali takvi poslovi ne smeju da utiču na posao koji Vam je obezbedio vizu i koji je naznačen na DS – 2019 formularu. Studenti su u obavezi da sponzorskoj agenciji prijave drugi posao kako bi sponsor proverio da li sam posao i poslodavac ispunjavaju kriterijume i zahteve W&T programa.

+ -

25. Da li mogu da putujem van SAD tokom trajanja W&T programa?

Studenti mogu putovati van zemlje i vratiti se nazad, ali samo za vreme trajanja radnog dela programa. Ovakav put mora da bude najavljen sponzorskoj agenciji najmanje dve nedelje pre planiranog polaska. Vrlo je bitno da student na vreme izvadi vizu za ulazak u zemlju koju želi da poseti (ukoliko mu je viza neophodna). Ako student napusti zemlju posle krajnjeg datuma naznačenog na DS – 2019 formularu, ne može da se vrati u SAD sa postojećom vizom. Dakle, grace period od mesec dana nakon završetka posla mozete iskoristiti samo za putovanja po SAD.

+ -

26. Da li smem da radim nakon isteka radnog dela programa (grace period)?

Učesnici W&T programa mogu da rade samo dok im važi radna ponuda, što je naznačeno na vizi u pasošu i na samom DS – 2019 formularu. To znači da po isteku radne ponude studenti ne smeju da obavljaju bilo kakav posao.

+ -

27. Šta je monthly monitoring ili monthly check-in?

Sponzorska agencija mora imati uvek najnovije informacije u vezi sa studentima tokom njihovog boravka u SAD. Zbog toga poslodavci kao i sami učesnici programa imaju obavezu da najmanje jedanput mesecno kontaktiraju sponzora i ukratko opišu trenutnu situaciju na poslu. Ukoliko se učesnik programa ne javlja, sponzorska agencija će mu poslati mail upozorenja, a nakon toga ima pravo i da ukine program studentu.

+ -

28. Da li moram tokom programa da imam “kulturne aktivnosti“ i koje?

Program W&T je pre svega program kulturne razmene. Tokom boravka u SAD studenti su u obavezi da organizuju sebi nekoliko kulturnih aktivnosti mesečno i da o tome obaveste sponzora u svom izveštaju. Pod kulturnim aktivnostima podrazumevaju se obilasci muzeja i drugih znamenitosti, odlazak u pozorište, bioskop ili koncert, odlazak na utakmicu, organizovanje piknika ili roštilja i druženje sa Amerikancima i drugim učesnicima programa i sl.

+ -

29. Da li treba da plaćam neke poreze za vreme rada u SAD i koji su to porezi?

Studenti u zavisnosti od države u kojoj rade mogu plaćati federalni, državni i lokalni porez. Novac koji se učesniku programa odbije od plate u ime poreza, može se povratiti nakon njegovog dolaska u Srbiju. Apliciranje za refundaciju poreza se vrši početkom naredne kalendarske godine (studenti koji su bili na programu 2018. godine, apliciraće početkom 2019. godine).

+ -

30. Kome da se obratim ukoliko imam problem na poslu?

O problemima koji se mogu javiti, bilo da je reč o poslodavcu, samom poslu ili smeštaju, student treba da se javi sponzorskoj agenciji u SAD, koja je dužna da mu pomogne da se problem reši. Svakako treba obavestiti i agenciju Go2, ali sponzor ima znatno šire mogućnosti rešavanja problema jer se nalazi u SAD i ovlašćen je od američke vlade da obavlja taj posao. U tu svrhu, sponzorska agencija je obezbedila dežurni besplatni telefon koji služi za hitne slučajeve.

+ -

31. Da li mogu ponovo da idem na program ako sam već bio?

Ukoliko se neki učesnik vratio sa programa u propisanom roku i nije bilo nikakvih problema tokom samog programa, taj student ima pravo da ide ponovo na program dokle god je redovan student neke visoke škole ili fakulteta osnovnih, master ili doktorskih studija.

+ -

32. Šta treba da sadrži radna ponuda studenata sa self opcije programa?

Postoji poseban formular sa podacima koje sadrži radna ponuda, koji popunjavaju poslodavci iz SAD. Svaka sponzorska agencija ima svoju formu, ali su uglavnom većina potrebnih informacija ista kod svakog sponzora i odnose se na podatke o poslodavcu, smeštaju (ukoliko je obezbeđen), kao i o poslu koji će student obavljati za vreme svog boravka u SAD. Popunjena radna ponuda mora biti obavezno potpisana od strane studenta i poslodavca.

+ -